Hotwax

Full Brazilian
(Hotwax) Ksh 5,000
Brazilian excluding G-string
(Hotwax) Ksh 4,500
Mini Brazilian
(Hotwax) Ksh 3,500
Bikini Line
(Hotwax) Ksh 2,500
Underarms
(Hotwax) Ksh 1,500
Full Face
(Hotwax) Ksh 2,500
Cheeks
(Hotwax) Ksh 1,000
Chin
(Hotwax) Ksh 700
Upper Lip
(Hotwax) Ksh 700
Eyebrow
(Hotwax) Ksh 700
Unibrow
(Hotwax) Ksh 300

Imported

Full Face
(Imported) ksh 2,200
Cheeks
(Imported) ksh 1,000
Upper Lip
(Imported) ksh 550
Chin
(Imported) ksh 550
Unibrow
(Imported) ksh 300
Eyebrow
(Imported) ksh 500
Chest
(Imported) ksh 2,200
Stomach
(Imported) ksh 3,000
Underarms
(Imported) ksh 1,000
Full Arms
(Imported) ksh 2,500
Half Arms
(Imported) ksh 1,500
Full Bikini
(Imported) ksh 4,000
Half Bikini
(Imported) ksh 3,000
Bikini Line
(Imported) ksh 2,000
Full Back
(Imported) ksh 3,500
Buttocks
(Imported) ksh 2,500
Full Legs
(Imported) ksh 3,500
Half Legs
(Imported) ksh 2,000

TINTING AND THREADING

Eyebrow Tinting
Ksh 1,000
Eyebrow Threading
Ksh 500
Up Lip
Ksh 500
Side Face
Ksh 1,000
Full Face
Ksh 1,500
Chin
Ksh 500